Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw De Groot, de heer Slippens (Voorzitter), de heer Goeminne en de heer Van der Vis. In 2014 heeft er één commissievergadering en frequent tussentijds overleg plaatsgevonden. Ook heeft de Remuneratiecommissie gesproken met de Directie over het functioneren en de bezoldiging van de top twintig managers van de organisatie.

Het remuneratierapport vindt u aansluitend op het Bericht van de Raad van Commissarissen.