Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Bezoldiging Raad van Commissarissen

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2010 is het voorstel om de vergoeding van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2010 aan te passen goedgekeurd.

Per die datum zijn de vergoedingen als volgt vastgesteld:

  • Commissarissenvergoeding € 18.000.
  • Vergoeding voor de deelname aan een commissie € 4.500.
  • Extra vergoeding voor het voorzitterschap € 10.000.

De vergoeding van de Raad van Commissarissen in 2014 (in euro) was als volgt:

Commissaris

RvC

Audit-
commissie

Remuneratie-
commissie

Voorzitter
RvC

Beloning
2014

Beloning
2013

D.R. Goeminne

18.000

4.500

4.500

10.000

37.000

37.000

A.J.L. Slippens

18.000

-

4.500

-

22.500

22.500

E.A. de Groot

18.000

4.500

4.500

-

27.000

27.000

W.T.C. van der Vis

18.000

4.500

4.500

-

27.000

18.000