Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Kerncijfers

per 31 december in duizend €, tenzij anders vermeld

2014

2013

Netto-omzet

363.953

357.363

Brutomarge

208.653

57,3%

203.185

56,9%

Totale bedrijfslasten

185.611

51,0%

190.901

53,4%

EBITDA

31.284

8,6%

22.272

6,2%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

23.042

6,3%

12.284

3,4%

Nettowinst

16.860

4,6%

8.198

2,3%

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in 1.000)

21.855

21.734

Winst per aandeel in €

0,77

0,38

Verwaterde winst per aandeel in €

0,77

0,38

Koers ultimo jaar in €

17,20

17,61

Solvabiliteit

58,6%

56,6%

Rentedragende-schuld/EBITDA

-

0,22

Interestdekking

77,1

17,2

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.369

2.420

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.127

1.175

Aandeel gecertificeerde matrassen (NL / D)

82%

77%

Diversiteit management

22%

22%

Aantal ondertekende gedragscodes (NL / D)

100%/100%

100%/100%

Recycling van afval

48%

46%

CO2-uitstoot (in 1.000 kg)

22.224

24.653