Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Algemeen

Beter Bed Holding N.V. heeft in 2014 kunnen profiteren van een aantrekkende markt in vrijwel alle landen waar zij actief is. Met name in Nederland en Duitsland is er sprake van een duidelijk herstel van de omzet. Ook Oostenrijk ontwikkelde zich uitstekend en de groei in België en Spanje zette door. Zwitserland kende als enige land een dalende omzet. De in de afgelopen twee jaar in anticipatie op een aantrekkende markt genomen maatregelen op het gebied van positionering, margeverbetering, kostenbesparingen en klantentevredenheid werpen hun vruchten af.

Ook de strategische keuze de organisatie te versterken op het gebied van inkoop, e-commerce en customer service heeft aan de goede ontwikkeling bijgedragen en geleid tot de gewenste like-for-like omzetgroei. Alles overziend mogen we stellen dat de organisatie in 2014 wederom goede stappen heeft gezet in de ontwikkeling van een moderne omni-channel retailformule.

Nederland beleefde in 2014 een voorzichtig herstel van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid. De omzet in Nederland daalde met 5,0%, voornamelijk als gevolg van de sluiting van enkele formules zoals hierna omschreven. De omzet van Beter Bed in Nederland steeg met 0,5%, met name door een hogere conversie.

In 2014 zijn de formules Slaapgenoten, Matrassen Concord Nederland en België gesloten. Uiteindelijk betreft het de sluiting van 32 filialen in 2014.  

Als onderdeel van de aanscherping van de positionering van de formule is in 2014  de verbouwing van de Beter Bed-filialen ter hand genomen. Dit heeft erin geresulteerd dat aan het eind van het jaar 45 winkels een modernere, eigentijdse inrichting en uitstraling hebben gekregen, waarbij consumenten zich op hun gemak voelen en het productaanbod beter tot zijn recht komt. De resterende winkels zullen in 2015 worden verbouwd.

Voor de formule Beddenreus staat een soortgelijk traject op stapel. De eerste testwinkels zijn geopend en bij succesvolle afronding van deze tests zal ook hier een verbouwingsprogramma worden gestart.

In Duitsland steeg de koopbereidheid onder consumenten in het segment wonen en slapen in de loop van het  tweede kwartaal. Mede door gerichte marketingactiviteiten en vernieuwingen in het assortiment kon Matratzen Concord van deze trend profiteren, resulterend in een gestegen marktaandeel. Uiteindelijk is de omzet over 2014 6,0% hoger uitgevallen dan vorig jaar; op basis van vergelijkbare winkels is deze stijging 5,6%.

Voor het tweede jaar op rij ontwikkelde de omzet zich positief bij Matratzen Concord Oostenrijk (+ 13,3%) en Beter Bed België (+ 158,6%). Ook in Spanje zette het omzetherstel (na de sanering in 2013) door. Er werd zelfs een 15,7% hogere omzet in vergelijkbare winkels behaald. Zwitserland bleef als enige achter in de omzetontwikkeling met een negatieve like-for-like van 5,0%. Samengevat betekent dit, dat de groep over 2014 een omzet heeft behaald van € 364,0 miljoen, een stijging van 1,8% ten opzichte van vorig jaar en een like-for-like groei van 4,8%.

2014

2013

Mutatie

Omzet (in € miljoen)

364,0

357,4

1,8%

Bedrijfsresultaat (in € miljoen)

23,0

12,3

87,6%

Nettowinst (in € miljoen)

16,9

8,2

105,7%

Aantal winkels

1.127

1.175

-4,1%

Aantal medewerkers (FTE)

2.369

2.420

-2,1%

De brutomarge steeg van 56,9% in 2013 naar 57,3% in 2014. Net als vorig jaar werd dit bereikt door een combinatie van verbeterde inkoopcondities, hogere volumes en eindejaarsbonussen, een (beperkte) wijziging in de verkoopmix en prijsstijgingen waar mogelijk en verantwoord.

De gemiddelde kosten per winkel stegen met 1,2% als gevolg van enerzijds een substantiële verhoging van de marketinguitgaven en anderzijds de sluiting van een relatief groot aantal kleine winkels met lage kostenniveaus. De onderliggende trend van sterk beheerste kostenontwikkeling wordt onverminderd voortgezet.

Over 2014 steeg het bedrijfsresultaat met 87,6% naar € 23,0 miljoen (2013: € 12,3 miljoen). Als percentage van de omzet steeg het bedrijfsresultaat van 3,4% naar 6,3%. De nettowinst steeg naar € 16,9 miljoen in 2014 (2013: € 8,2 miljoen), een stijging van 105,7%.

In het verslagjaar zijn gemiddeld 111 winkels gesloten en 63 geopend. In deze sluitingen zijn 32 filialen begrepen die dicht zijn gegaan wegens het beëindigen van de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België. De overige sluitingen zijn het gevolg van locatieverbeteringen dan wel onvoldoende financieel presteren.