Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Personeel en Organisatie

Per 31 december 2014 zijn er 2.369 medewerkers (FTE) werkzaam binnen de groep. Eind 2013 waren er 2.420 medewerkers. De daling wordt met name veroorzaakt door de sluiting van de winkels van Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België.

De kwaliteit van dienstverlening en de servicegerichtheid van onze medewerkers bepalen in hoge mate het succes van de winkelformules van Beter Bed Holding N.V. Dit betreft zowel de verkoop als de logistiek, maar evenzeer de ondersteunende diensten. Een klantvriendelijke benadering, een ‘first time right’ houding en snelheid van levering zijn cruciaal voor de reputatie en de resultaten. Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers op commercieel en operationeel vlak krijgen hierdoor permanent aandacht.

In 2014 is gestart met een ‘web-based’ training in de Beter Bed Nederland-organisatie. Zowel de winkelorganisatie als de logistiek wordt getraind in (product)kennis en gedrag.

In alle landen worden de managementposities met lokaal personeel ingevuld. Daarbij streeft de onderneming naar een groter aantal vrouwen in managementposities. Op dit moment kent de organisatie 27 vrouwen op managementposities (22%). Het streven is 30% in 2016.