Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Meerjarenoverzicht

per 31 december

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Resultaat (in duizend €)

Netto-omzet

363.953

357.363

397.288

397.035

374.724

361.470

Brutomarge

208.653

203.185

223.843

224.410

209.507

197.832

EBITDA1

31.284

22.272

38.143

46.798

45.308

40.388

Bedrijfsresultaat

23.042

12.284

23.719

38.288

37.460

32.638

Nettowinst

16.860

8.198

14.418

28.025

27.937

23.918

Afschrijvingen en afwaarderingen

8.242

9.988

14.424

8.510

7.848

7.750

Kasstroom

25.102

18.186

28.842

36.535

35.785

31.668

Netto-investeringen

(12.207)

4.633

10.262

13.082

7.590

5.648

Vermogen (in duizend €)

Balanstotaal

117.123

102.485

110.855

114.571

113.977

109.077

Eigen vermogen

68.635

57.963

55.832

62.015

60.851

55.052

Gegevens per aandeel

Nettowinst in €

0,77

0,38

0,67

1,29

1,30

1,12

Kasstroom in €

1,15

0,84

1,33

1,69

1,66

1,49

Dividend in €

0,65

0,27

0,47

1,10

1,30

1,04

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in 1.000 aandelen)

21.855

21.734

21.681

21.660

21.512

21.310

Aandelenkoers ultimo jaar in €

17

18

13

14

21

16

Verhoudingsgetallen

Omzetgroei

1,8%

-10,0%

0,1%

6,0%

3,7%

0,8%

Brutomarge/netto-omzet

57,3%

56,9%

56,3%

56,5%

55,9%

54,7%

EBITDA/netto-omzet

8,6%

6,2%

9,6%

11,8%

12,1%

11,2%

Bedrijfsresultaat/netto-omzet

6,3%

3,4%

6,0%

9,6%

10,0%

9,0%

Nettowinst/netto-omzet

4,6%

2,3%

3,6%

7,1%

7,5%

6,6%

Solvabiliteit

58,6%

56,6%

50,4%

54,1%

53,4%

50,5%

Interestdekking

77,1

17,2

59,0

88,2

96,3

49,5

Overige

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.127

1.175

1.219

1.187

1.117

1.064

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.369

2.420

2.495

2.451

2.353

2.274

Omzet per FTE (in € 1.000)

154

148

159

165

163

163

  1. 1 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen en amortisatie.