Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Strategie

De doelstellingen van de onderneming zullen worden gerealiseerd door:

Retailmarketing

  • Groei van de omzet in vergelijkbare winkels (like-for-like groei) door verbetering van het aantal bezoekers, de conversie, het gemiddeld orderbedrag en de klant­tevredenheid wordt elke dag verbeterd door het 'meten is weten'-principe volgens Net Promotor Score (NPS).
  • Het vergroten van het onderscheidend vermogen van de winkelformules door onder andere herlanceringen van de bestaande formules en de ontwikkeling en introductie van eigen marketing- en productconcepten mede op basis van inkoopkracht. Het regelmatig ontwikkelen van nieuwe productconcepten vindt plaats door bijvoorbeeld gebruik te maken van de technische ontwikkelingen op het gebied van schuim en veersystemen die in matrassen gebruikt worden, maar ook door in te spelen op, soms lokale, trends in de vraag, bijvoorbeeld de vraag naar boxsprings in de Benelux.
  • Het nastreven van strategische partnerships met leveranciers met als doel optimaal te profiteren van elkaars kennis en kunde teneinde voor alle betrokkenen waarde te creëren.
  • Het streven om het overgrote deel van de matrassen te testen op schadelijke stoffen, zodat risico’s voor de gezondheid van de klanten en de schade voor het milieu tot een minimum worden beperkt. In 2016 moet 80% van de matrassen door onafhankelijke instituten getest en gecertificeerd zijn op schadelijke stoffen.
  • Het ontwikkelen van eigen webshops en strategische samenwerkingsverbanden met platforms als Wehkamp.nl, Bol.com en Amazon.de, zodat klanten de mogelijkheid hebben zich nog beter online te oriënteren en, zo men wenst, online te kopen na offline te zijn geadviseerd in onze winkels.

Expansie

  • Het realiseren van expansie door middel van uitbreiding van de bestaande winkel­concepten binnen en buiten Nederland in een omni-channel context, alsook toetreding tot nieuwe geografische markten. Flexibele huurcontracten zijn een belangrijk uitgangspunt in het expansie­beleid.
  • Waar gewenst zullen filialen gereloceerd worden, teneinde omzetkansen optimaal te kunnen benutten.

Financieel management

  • Flexibilisering van kosten door middel van lage investeringen per winkel en flexibiliteit in de huurcontracten, zodat de onderneming in moeilijkere marktomstandigheden relatief snel aanpassingen in het winkelbestand kan realiseren.
  • Naleving van een stringente kostenbewaking zonder door te schieten naar 'pennywise – poundfoolish'. Samenwerking over en tussen ketens en landen wordt gezocht teneinde de voor de groep meest gunstige prijsafspraken te kunnen realiseren.

  • Het streven naar een jaarlijkse verhoging van brutomarge, verlaging van de huren, werkkapitaalreductie en de optimalisatie van openingstijden.

Informatietechnologie

  • Het continu verbeteren van de primaire en ondersteunende organisatieprocessen door een 'state of the art'-informatievoorziening en het bevorderen van een 'meten is weten'-cultuur. Flexibele (maar robuuste) IT-systemen stellen de onderneming in staat direct in te spelen op nieuwe commerciële trends en mogelijkheden. Waar mogelijk wordt outsourcing nagestreefd.

Logistiek

  • Het zo efficiënt en effectief mogelijk beheersen van de toeleveringsketen, van inkoop tot en met de levering bij de klant thuis. Klanttevredenheid staat voorop; flexibiliteit van de logistieke infrastructuur is hiervoor een vereiste.
  • Het meenemen van verpakkingsmaterialen, voornamelijk plastic en karton, bij de aflevering van producten bij klanten. Sinds februari 2013 worden al deze verpakkingsmaterialen op de distributiecentra gescheiden en voor recycling aangeboden.

Ontwikkeling van mensen en teams

  • Het voortdurend binnen alle formules en in alle landen onder de aandacht brengen van de kernwaarden en de gedragscode van Beter Bed Holding.
  • Voortdurende optimalisatie door interne scholing van onder andere de verkoop­organisatie door verbetering van de verkoopmethoden en de adviezen.
  • Versterking van het management van de lokale organisaties.
  • Beter Bed Holding streeft naar minimaal 30% vrouwen in management­posities in 2016. Mede om deze doelstelling te bereiken is Beter Bed Holding sinds voorjaar 2014 aangesloten bij het Charter ‘Talent naar de top’, dat middels strakke monitoring op de voortgang bij het behalen van deze doelstelling toeziet.