Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Leveranciers

Bij de selectie van leveranciers is zowel de commerciële als de ethische kant van de relatie van belang. De absolute voorwaarde hiervoor is dat zowel de leverancier als zijn toeleveranciers zich houden aan de geldende wetten en regels van hun land. De manier van zaken doen moet verenigbaar zijn met de normen en waarden van Beter Bed Holding, die gebaseerd zijn op de Global Compact van de Verenigde Naties.

Stakeholders hebben aangegeven dat ze verwachten dat grote marktpartijen als Beter Bed Holding een proactieve rol spelen bij het ketenbeheer en daarbinnen met name focus op de gebruikte, of te gebruiken materialen (hout, ijzer, dons, katoen). Hiertoe zal Beter Bed Holding het gesprek aangaan met brancheorganisaties zoals het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH).