Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Geconsolideerd mutatieoverzicht
eigen vermogen

in duizend €

Totaal

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Reserve omreke- ningsver- schillen

Herwaar- derings- reserve

Overige reserve

Onver- deelde winst

Stand 1 januari 2013

55.832

436

16.145

613

2.847

21.373

14.418

Nettowinst 2013

8.198

-

-

-

-

-

8.198

Overige componenten totaalresultaat 2013

142

-

-

142

-

-

-

Resultaatbestemming 2012

(2.608)

-

-

-

-

11.810

(14.418)

Interim-dividend 2013

(4.346)

-

-

-

-

(4.346)

-

Heruitgifte aandelen

846

-

-

-

-

846

-

Vrijval personeelsopties

(101)

-

-

-

-

(101)

-

Stand 31 december 2013

57.963

436

16.145

755

2.847

29.582

8.198

Nettowinst 2014

16.860

-

-

-

-

-

16.860

Overige componenten totaalresultaat 2014

59

-

-

59

-

-

-

Resultaatbestemming 2013

(1.526)

-

-

-

-

6.672

(8.198)

Interim-dividend 2014

(6.133)

-

-

-

-

(6.133)

-

(Her)uitgifte aandelen

1.851

2

1.528

-

-

321

-

Vrijval personeelsopties

(439)

-

-

-

-

(439)

-

Stand 31 december 2014

68.635

438

17.673

814

2.847

30.003

16.860