Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Voorwoord

Geachte lezer,

2014 was voor Beter Bed Holding een jaar met twee gezichten. Na een zwakke start, die volgde op een teleurstellende orderintake in de laatste maanden van 2013, kwam de orderintake aan het einde van het eerste kwartaal in Nederland op gang. In het tweede kwartaal zagen we een soortgelijke ontwikkeling in Duitsland en in Oostenrijk. In de tweede helft van 2014 is de omzet bij alle formules in alle landen waar wij actief zijn, met uitzondering van Zwitserland, sterk gestegen, waardoor Beter Bed Holding uiteindelijk een 1,8% hogere omzet heeft kunnen realiseren. De like-for-like orderintake bedroeg voor geheel 2014 +4,8%.

De onderneming heeft in 2014, naast de focus op ‘top line growth’, structurele vervolgstappen kunnen zetten op het gebied van margeverbetering, reductie van nettowerkkapitaal, verlaging van de complexiteit en ‘last but not least’ van innovatie bij de formules Beter Bed en El Gigante del Colchón alsook product- en merkinnovatie bij M Line en Alpine Plus.

De kosten ontwikkelden zich beheerst en stijgingen waren gericht op het versterken van de commerciële slagkracht op het gebied van marketing, innovatie en e-commerce en op verbeteren van service en klanttevredenheid. Ook werd het beleid van huurverlaging, waar mogelijk gekoppeld aan minder vierkante meters, voortgezet. De formules Slaapgenoten, Matrassen Concord Nederland en Matrassen Concord België werden gesloten.

In Duitsland bleef de koopbereidheid voor het segment wonen aanvankelijk op het lage niveau van 2013. Aan het eind van het tweede kwartaal kwam er meer beweging in de markt. Deze trend kon door Matratzen Concord worden opgepikt en met gerichte marketingactiviteiten worden vertaald in hogere omzetten in de rest van het jaar. Hierdoor kon ook in 2014 het marktaandeel worden vergroot. De online omzet ontwikkelde zich positief, al vormt deze nog steeds een beperkt aandeel van de totale omzet. In Oostenrijk kende Matratzen Concord een zeer succesvol jaar gedreven door succesvolle promoties. In Zwitserland was de consument minder kooplustig in het wonen-en-slapensegment.

Het herstel in Nederland bij met name Beter Bed is enerzijds het gevolg van de herstellende woningmarkt, anderzijds van de vernieuwde, eigentijdse uitstraling van de winkels, de nieuwe reclamecampagne, het nieuwe logo en het hogere serviceniveau. De maatstaf voor klanttevredenheid, ‘Net Promotor Score’ (NPS), is medio 2014 succesvol ingevoerd. In 2014 zijn 45 winkels verbouwd. De overige winkels volgen in de eerste helft van 2015. De online omzet bij Beter Bed is licht gegroeid en bedraagt circa 5% van de totale omzet. In België heeft Beter Bed twee nieuwe filialen geopend.

Ook El Gigante del Colchón kende een prima jaar. De vernieuwde, modernere winkels slaan goed aan. Tevens is het aantal winkels weer voorzichtig aan het groeien. Met de aantrekkende economie aldaar verwachten wij onze positie in de Spaanse markt te kunnen versterken.

Voor 2015 verwacht de onderneming dat de positieve omzettrend van 2014 zich voort zal zetten. De economische vooruitzichten blijven gematigd positief evenals de verwachte particuliere consumptie. De focus blijft onverminderd op de (like-for-like) omzetgroei en daarmee op formule- en productinnovatie, omni-channel e-commerce en klanttevredenheid. Naast voltooiing van de verbouwing van de Beter Bed-winkels zal ook bij de andere formules, na succesvolle afronding van reeds lopende tests, een start worden gemaakt met het competitiever, aantrekkelijker en eigentijdser maken van de diverse winkels.

Uiteraard zullen margeverbetering, een stringente kostenbeheersing en een verlaging van het nettowerkkapitaal onze volle aandacht houden.

De onderneming mag terugkijken op een succesvol jaar met een mooi herstel van omzet en bedrijfsresultaat. Wij beseffen dat dit alles niet mogelijk is zonder de fantastische inzet en toewijding van onze medewerkers. Wij willen hen daarvoor dan ook oprecht en hartelijk danken.

Met vriendelijke groet,


Ton Anbeek,
Directievoorzitter


Uden, 12 maart 2015