Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Verwachtingen en vooruitzichten

De economische vooruitzichten blijven gematigd positief evenals de verwachte particuliere consumptie. De focus blijft onverminderd op de (like-for-like) omzetgroei en daarmee op formule-/productinnovatie, omni-channel e-commerce en klanttevredenheid. Naast voltooiing van de verbouwing van de Beter Bed-winkels zal ook bij de andere formules, na succesvolle afronding van reeds lopende tests, een start worden gemaakt met het uitrollen van vernieuwde winkelconcepten bij de diverse formules.

Uiteraard zullen margeverbetering, een stringente kostenbeheersing en een verlaging van het nettowerkkapitaal onze volle aandacht houden.

Voor 2015 verwacht de onderneming hiermee dat de positieve omzettrend van 2014 zich voort zal zetten, waarbij dit in Nederland mede afhankelijk zal zijn van de snelheid van het herstel van de woningmarkt.


Uden, 12 maart 2015

A.H. Anbeek,

B.F. Koops,

Directievoorzitter

Financieel Directeur