Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

MVO bij Beter Bed Holding

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding en haar dochterbedrijven dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin zij opereren. Deze bijdrage wordt onder meer vormgegeven door het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving en door altijd bewust en op een respectvolle manier om te gaan met de belangen van alle stakeholders. Gezond ondernemerschap gaat op deze wijze samen met respect voor mens en milieu.

Als specialist op het gebied van slapen en als marktleider in meerdere landen in Europa streeft Beter Bed Holding ernaar haar klanten een goede, gezonde nachtrust te bezorgen. Kwaliteitsproducten, goed getraind personeel en een uitstekende service vormen hierbij de basis.

MVO is werk in uitvoering

In 2010 is de visie op verantwoord ondernemen gelanceerd: ‘Wij willen in elk land waar we actief zijn op een maatschappelijk verantwoorde wijze marktleider worden in het ‘value for money’-segment in de bedden- en matrassenmarkt.’ In de algemene gedragscode is gedefinieerd wat verantwoord ondernemen is voor Beter Bed Holding.

In 2011 heeft Beter Bed Holding voor het eerst uitgebreid gerapporteerd over MVO, volgens de G3-richtlijn van GRI. De focus op onderwerpen en de rapportage heeft Beter Bed Holding geholpen om het onderwerp MVO handen en voeten te geven binnen de organisatie.

In 2012 heeft de onderneming zich gecommitteerd aan de Global Compact Code van de Verenigde Naties. De hierin opgesomde tien principes sluiten naadloos aan op de gedragscodes voor zowel het eigen personeel als de strategische leveranciers. Daarnaast heeft de organisatie zichzelf middellange doelstellingen opgelegd. Voor een succesvolle MVO-strategie is het belangrijk ambitieuze doelen te stellen in een bescheiden context: ze dienen relevant te zijn, een positieve bijdrage te leveren en met eigen middelen haalbaar te zijn in een doorlooptijd van drie jaar.

In 2013 is de rapportage aangepast aan de vierde generatie richtlijnen van GRI. Dit heeft met name invloed gehad op de gedetailleerde rapportage in de GRI-Index. Hier is gestart met het definiëren van visies op de brede selectie aan onderwerpen van MVO. Ook is een eerste aanzet gedaan om de prioriteitstelling te verbeteren door een materialiteitsonderzoek in de branche.

In 2014 heeft de organisatie actief de dialoog gevoerd met haar stakeholders. De dialoog is uitgevoerd door vooraf te vragen welke prioriteiten Beter Bed Holding dient te stellen. In een drietal sessies hebben de stakeholders uitgebreid de tijd gekregen om hun visie op MVO bij Beter Bed Holding te formuleren.
De drie belangrijkste conclusies zijn:

  1. De rapportagestructuur van een compact jaarverslag met een uitgebreide GRI-Index wordt gewaardeerd.
  2. Beter Bed Holding heeft de eigen bedrijfsvoering prima op orde en dient nu meer prioriteit te geven aan de verantwoordelijkheid in de keten.
  3. De pragmatische aanpak heeft een goede basis gelegd voor MVO binnen de organisatie. Het is nu belangrijk om dit onderwerp beter te beleggen in de organisatie.

De prioriteiten die voortvloeien uit de stakeholderdialoog zijn terug te vinden in de GRI-Index bij indicator G4-19.