Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

2014

in duizend €

2014

2013

Bruto

Belasting

Netto

Bruto

Belasting

Netto

Winst

22.743

(5.883)

16.860

11.568

(3.370)

8.198

Niet-recyclebaar:

Mutatie herwaarderingsreserve

- door herwaardering grond

-

-

-

-

-

-

Recyclebaar:

Mutatie reserve omrekeningsverschillen

59

-

59

142

-

142

Totaalresultaat

22.802

(5.883)

16.919

11.710

(3.370)

8.340