Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Algemeen

De Raad van Commissarissen bestaat uit mevrouw E.A. de Groot en de heren D.R. Goeminne (Voorzitter), A.J.L. Slippens (Vicevoorzitter) en W.T.C. van der Vis. De curricula vitae van de Commissarissen vindt u terug onder Raad van Commissarissen. Conform de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn alle commissarissen onafhankelijk.

Commissarissen zijn benoemd voor een periode die geldt tot en met de dag van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die vier jaar na de benoeming gehouden wordt. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Het formele rooster van aftreden is als volgt:

Commissaris

Benoemd

Herbenoemd

Aftreden/herbenoemen

E.A. de Groot

1 mei 2011

AvA 2015

W.T.C. van der Vis

25 april 2013

AvA 2017

D.R. Goeminne

1 mei 2010

19 mei 2014

AvA 2018

A.J.L. Slippens

1 mei 2010

19 mei 2014

AvA 2018


De omzet van de groep steeg in het afgelopen boekjaar met 1,8% naar € 364,0 miljoen. In het jaar werden de activiteiten van de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en Matrassen Concord België beëindigd. De kosten daarvan waren grotendeels reeds in het boekjaar 2013 genomen.

De nettowinst is in 2014 meer dan verdubbeld en stijgt van € 8,2 miljoen naar € 16,9 miljoen.

De Raad van Commissarissen is tevreden met de omzet- en resultaatontwikkeling, en met de wijze waarop de Directie de onderneming geleid heeft op haar pad naar herstel. De realisatie van de plannen in 2014 en de aangescherpte strategie voor 2015 geven de Raad van Commissarissen vertrouwen dat de onderneming haar positie in de diverse markten zal kunnen versterken.