Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Doelstellingen

Marktaandeel

Het zodanig positioneren van de winkelformules van de onderneming dat groei­kansen optimaal benut kunnen worden. Beter Bed Holding wil met sterke, competitief gepositioneerde winkelformules, op alle markten waar de onderneming actief is, haar positie uitbreiden. De wensen van de consument en het principe ‘de klant is altijd koning’ zijn uitgangspunt van ons handelen. Hierdoor zal de onderneming haar marktleiderschap in Europa verder kunnen versterken. Dit gebeurt altijd op een maatschappelijk verantwoorde wijze. In 2014 zijn de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België gesloten. Ook is in 2014 de Beter Bed-formule eigentijdser geworden met een nieuwe marketingstrategie, een nieuw logo en een vernieuwd winkelconcept. Dit proces wordt in 2015 afgerond. Beddenreus in Nederland en Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, alsook El Gigante del Colchón in Spanje zullen in 2015 een soortgelijke aanpak ondergaan.


Nettowinst

Het verhogen van de nettowinst ongeacht de omstandigheden in de markt en het vertrouwen van de consument. Indien er sprake is van uitzonderlijke markt­omstandigheden of een uitzonderlijk laag vertrouwen bij de consument is een tijdelijke afname van de nettowinst mogelijk. In 2014 heeft de onderneming nadrukkelijk gekozen voor realisatie van like-for-like groei. Goeddeels is dit bereikt door substantiële vergroting van de marketingactiviteiten. Daarnaast hebben ook de eerder beschreven formuleaanpassingen, de margeverbetering en een beheerste kostenontwikkeling aan de winstgevendheid bijgedragen.


Balansstructuur

Het behouden van een gezonde, sterke balans met een solvabiliteit van minimaal 30% en een ratio tussen netto-rentedragende-schuld en EBITDA niet hoger dan twee. De financiële positie van de onderneming is verder versterkt, onder meer blijkend uit een toegenomen solvabiliteit en vergrote liquiditeit. Dit is met name bereikt door het actief beheren van werkkapitaal. In 2015 zal werkkapitaal een thema blijven. Daarnaast zullen, met het oog op de verfrissing van de formules, de investeringen (in de diverse winkelformules en online) stijgen.